Regelgeving naar onderwerp

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 1 oktober 2016 Geldend op 23 mei 2017 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus De Minister van Justitie, gelet op de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus; Besluit: 1. Algemene bepalingen Artikel 1. (definitiebepalingen) 1. In deze regeling wordt verstaan onder:…

Read more
 

Circulaire PTSS Politie 

Voorwoord  Inzet bij incidenten, rampen en grootschalige calamiteiten behoort tot de taken van de politie. Iedere politiemedewerker kan hiermee te maken krijgen. Het meemaken van een ernstig incident (of incidenten) kan voor alle betrokkenen een ingrijpende en schokkende gebeurtenis zijn, die grote invloed kan hebben op de lichamelijke en psychische gezondheid. Zij kunnen worden geconfronteerd…

Read more
 

Regeling vergoeding beroepsziekten politie

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. besluit: het Besluit algemene rechtspositie politie; b. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het besluit; c. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid,…

Read more
 

Nieuwe richtlijn PTSS voor Politie

Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan. Het gaat om zowel het voorkomen van PTSS als de medische en juridische afwikkeling. De richtlijn is een…

Read more